Vejens historie går over 100 år tilbage, selv om det først var i 1929 at vejen fik sit nuværende navn, efter at Prins Knud havde givet sin tilladelse til, at vejen kunne opkaldes efter ham. Nedennævnte  historiske sammendrag er hentet fra de skrevne kilder, det var muligt at finde. Ikke mindst den gamle vejprotokol har været et væsentligt bidrag. Forrest i protokollen findes det kort fra Prins Knud, hvor han i 1929 giver sin tilladelse til, at vejen opkaldes efter ham.

Vejens historie 1800 - 1940

Prins Knuds Vejs Gl. Protokol       1928-40

                                                      1941-47

                                                      1948 -53

                                                      1953-57

                                                      1957-82

Matrikelkort 1900-1924   

Stranden ved Vejlby Fed 1910

Matrikelkort 1929-34 (matrikel 8)

Kort fra Prins Knud

Prins Knud (t.h.) 1929

 Prins Knud (t.h.) 1929

Matrikelkort 1934-39

Bestyrelsesformænd gennem tiden