Kortet er udfærdiget af Århus kommune og viser vandstanden på de forskellige matrikler ved skybrud af forskellig styrke. Kortet er endnu ikke færdigudviklet, og den viste vandstand (ses ved at føre cursoren hen over det valgte område) er under forudsætning af, at vandet ikke siver ned i jorden eller ledes væk.

 

KORT