På denne side vil meddelelser fra – eller korrespondance med  kommune og andre myndigheder, der kan have interesse for vejforeningens medlemmer, blive optaget. Også evt. presseomtale, der vedrører foreningens interesser, vil fremgå på denne plads, medmindre omtalen mest naturligt indgår i andre sammenhænge.