Efter lov om private fællesveje påhviler det den enkelte grundejer at rydde sne og is på vejarealet ud for matriklen. Vejen skal ryddes ud til midten. Bestyrelsen sørger for, at vejen bliver ryddet for sne via en vognmand, så den er fremkommelig, men det er grundejerens ansvar, hvis nogen kommer til skade ud for ens matrikel  pga. glat eller besværligt føre, hvad enten det skyldes is eller sne.

Udsnit af Lov om private fællesveje - Snerydning

Snerydning se eksempel 5

Praksis vintervedligeholdelse